2009

Nadácia Jána Langoša udelila tento rok Cenu Jána Langoša pánovi Fedorovi Gálovi a Jeho Svätosti XIV. Dalajlámovi.

 

Slávnostný ceremoniál odovzdávania Ceny Jána Langoša sa uskutočnil 9. septembra 2009 v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava. Nadácia Jána Langoša udelila spoločne so Stredoeurópskou nadáciou už tretiu medzinárodnú a domácu Cenu Jána Langoša. Tieto ceny udeľuje nadácia každoročne osobnostiam z domáceho a zahraničného prostredia, ktoré významným spôsobom prispeli k boju za demokraciu a/alebo ktoré svojim dielom neustále pripomínajú, že totalitný, teda fašistický a komunistický, režim systematicky porušujú ľudské práva.

Na úvod slávnostného ceremoniálu zaznel úryvok archívneho záznamu z rozhovoru so zosnulým Jánom Langošom, v ktorom hovorí o svojom detstve, kedy získal hlbokú úctu voči tradíciám a hodnotám, ktoré sú základom každej demokratickej spoločnosti. Obidve ceny odovzdala Gabriela Langošová, predsedkyňa správnej rady nadácie, ceremoniál moderovali Filip Vagač a Ladislav Snopko.

Domácim lauerátom ceny sa tento rok stal Fedor Gál. Cenu získal za svoj príspevok k boju za demokraciu na Slovensku. Fedor Gál je politik, publicista a vydavateľ, ktorý svojou neohrozenou účasťou v nežnej revolúcii a svojou publikačnou tvorbou výrazne prispieva k rozvoju takých hodnôt v našej spoločnosti, ako sú solidarita a tolerancia.

Narodil sa v roku 1945 v Terezíne. V roku 1989 spoluzakladal Verejnosť proti násiliu, v ktorej aj krátko politicky pôsobil. Spoluzakladal a pôsobil v rôznych nadáciách, napríklad v Nadácii Milana Šimecku alebo v Hnutí občianskej solidarity a tolerancie. Po rozpade ČSFR sa s rodinou presťahoval do Prahy, kde žije dodnes. Pracoval ako riaditeľ Ústavu pre sociálne analýzy Univerzity Komenského, bol docentom Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity, zaoberá sa aj publicistikou (Z prvej ruky, Násilie, Hodnoty pre budúcnosť, Vízie a ilúzie atď.). Natočil film Krátka dlhá cesta o Slovenskom štáte a teraz dokončuje dokument k 20. výročiu nežnej revolúcie.

Peter Zajac, ktorý predniesol na Fedora Gála laudatio, pripomenul, že cenu dostáva "rovesník a priateľ Jána Langoša, ktorý tak sprítomňuje svojou prítomnosťou aj neprítomného priateľa". Ďalej vo svojej reči hovorí, že Dalajláma, Ján Langoš aj Fedor Gál majú spoločnú jednu vec a to, že "majú radi ľudí. Poznám ľudí, ktorí druhých rešpektujú, vážia si ich, uznávajú. Ale práve títo traja majú ľudí výslovne radi. Prítomnosť iných ľudí ich vždy rozsvecovala a rozsvecuje, práve tak, ako oni rozsvecovali a rozsvecujú svojou prítomnosťou ostatných", povedal Peter Zajac.

Fedor Gál posolstvo Jána Langoša zhrnul do dvoch slov. Pamätať si. K laudatiu doplnil: „Mať rád neznamená byť slepý," a dvadsať rokov po revolúcii sa opýtal, či sa na Slovensku cítia všetci ako doma. „Aj Rómovia a Maďari?".

Medzinárodnú cenu Jána Langoša získal tento rok za svoj celoživotný vzdor proti utláčateľskému režimu v Číne Jeho Svätosť XIV. Dalajláma. Ďalej nadácia ocenila jeho konzistentný a nenásilný boj za dodržiavanie ľudských práv a za presadzovanie princípu lásky, tolerancie a súcitenia na celom svete.

Jeho Svätosť Dalajláma je najvyšším tibetským duchovným predstaviteľom. Narodil sa v roku 1935 v Tibete, ale od povstania tibetského ľudu proti Číňanom v roku 1959 žije v exile, v indickom meste Dharamsala. Usiluje sa o zachovanie tibetskej kultúry a tiež o mierové riešenie osamostatnenia Tibetu. Jeho aktivity sú veľmi obsiahle. Vyučuje, prednáša a napísal viacero kníh. Na svojich cestách prednáša o budhizme a mieri. Vo svetovej politike presadzuje princípy lásky, pokoja a tolerancie. Za svoje dlhoročné angažovanie sa v humanitárnych oblastiach mu bola v roku 1989 udelená Nobelova cena za mier.

Na Jeho Svätosť predniesol počas slávnostného ceremoniálu laudatio Martin Bútora. O Dalajlámovi povedal, že "má osobitný význam privítať muža, ktorý je obhajcom malých a slabých, no jedinečných. Lídra, ktorý pomohol zabrániť tomu, aby jeho národ rozdrvila železná päsť čínskeho komunizmu, hoci mala k dispozícii všetky prostriedky." S Jánom Langošom má Dalajláma podľa neho spoločné to, že obaja zdôrazňujú dôležitosť uchovávania pamäti národa.

"Chcel by som vyjadriť veľkú vďačnosť za získanie tejto ceny. Dostať takéto ocenenie pomenované podľa Jána Langoša, ktorý bol takisto bojovníkom za slobodu v mene pravdy a nenásilia, znamená pre mňa veľmi mnoho," povedal Jeho svätosť Dalajláma po tom, čo dostal cenu. Označil ju za záväzok, ktorý mu dáva ešte o trochu viac odvahy v boji za ľudské práva a nezávislosť Tibetu.

Jeho Svätosti Dalajlámovi sa z obrazovky prihovoril aj Václav Havel, ktorý sa ceremoniálu nemohol zúčastniť osobne a povedal, že "zo všetkých cien, ktoré dalajláma za svoj život dostal, môže byť práve na túto hrdý." Václav Havel je priateľom Jeho Svätosti Dallajlámu.

Na jeho počesť Jeho Svätosti zaspievala pieseň Bipula Langošová sprevádzaná hrou na harfu. Na záver ceremoniálu zaznela nová skladba Mariána Vargu venovaná pamiatke zosnulého Jána Langoša.

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef