2008

Nadácia udelila domácu a medzinárodnú cenu Jána Langoša za rok 2008

 

Nadácia Jána Langoša v spolupráci s Nadáciou Pontis a Stredoeurópskou nadáciou odovzdala na medzinárodný deň ľudských práv národnú a medzinárodnú Cenu Jána Langoša. Slávnostný ceremoniál sa konal už tradične v bývalej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

 

Filip Vagač, správca nadácie Jána Langoša, pripomenul, že Cena Jána Langoša je udeľovaná ľuďom, ktorí vo svojom živote ukázali morálne kvality. Tento rok to sú dvaja laureáti, ktorí neboli ochotní ani v ťažkých momentoch svojho života urobiť kompromis a museli obetovať materiálne hodnoty, svoju slobodu či dokonca vlastný život.

 

Medzinárodnú cenu Jána Langoša získal bývalý prezident MR pán Arpád Göncz, človek so silnou morálkou, vždy a za každých okolností aktívny v prospech demokracie. Arpád Göncz vyštudoval práva, počas 2. svetovej vojny sa pridal k odboju, bol činný v politike, za ťažkých čias komunizmu pracoval ako robotník v poľnohospodárstve, neskôr bol disidentom, spisovateľom, prekladateľom a po páde komunizmu mohol konečne pôsobiť v politike verejne. Stal sa predsedom parlamentu a desať rokov bol prezidentom Maďarskej republiky. Za svoje aktivity bol viackrát odsúdený a perzekuovaný. Veľa rokov strávil vo väzení, ale nikdy sa nedal zlomiť.

 

Nakoľko pre vysoký vek a zo zdravotných dôvodov nemohol pricestovať, prevzala cenu jeho dcéra Kinga Göncz, ktorá v súčasnosti zastáva post ministerky zahraničných vecé Maďarskej republiky. Cenu jej odovzdal knieža Karel Schwarzenberg. Partnerom a odborným poradcom nadácie Jána Langoša pre zahraničnú cenu bola, tak ako minulý rok, Nadácia Pontis, ktorej výkonnou riaditeľkou je pani Lenka Surotchak.

 

Prvým laureátom Ceny Jána Langoša, ktorú nadácia udelila pre Slovensko, sa stal biskup Pavol Gojdič in memoriam, ktorý bol celý svoj život aj napriek nátlaku verný svojej viere a pomáhal ľuďom. Počas 2. svetovej vojny verejne protestoval proti deportáciám Židov. Neostal iba pri verejných protestoch, ale aj osobne v rámci svojich možností pomáhal a tým mnohých zachránil. V období po vojne biskup Gojdič odmietol komunistickou stranou a štátnou mocou podporovanú snahu odčleniť gréckokatolíkov od pápeža, za čo bol zatknutý a vo vykonštruovanom procese odsúdený na doživotie. Vo väzení bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku, na slobodu sa mohol dostať len vtedy, ak by zaprel svoju vernosť Cirkvi a Sv. Otcovi, čo on neustále odmietal. Dokonca vo väzení slúžil tajné liturgie. Nakoniec biskup Gojdič zomrel vo väzenskej nemocnici v Leopoldove na následky chorôb a v dôsledku zlého zaobchádzania. Biskupa Pavla Petra Gojdiča pre jeho láskavý, pozorný a dobročinný vzťah k ľuďom nazývali "mužom zlatého srdca".

 

Cenu za neho prevzal bratislavský eparcha Peter Rusnák, biskup Gréckokatolíckej cirkvi. Partnerom odovzdávania ceny pre Slovensko sa tento rok stala Stredoeurópska nadácia.

 

Ako povedala Erika Csekes, predsedníčka správnej rady Stredoeurópskej nadácie:Pravda, dobro a spravodlivosť sa ako trvalé hodnoty akoby čoraz viac vytrácali z našej  dnešnej reality. Preto naša nadácia považuje za dôležitú misiu upriamiť pozornosť občanov a verejnosti v každej stredoeurópskej krajine na ľudí, ktorí sa celý život zasadzovali a zasadzujú za tieto vytrácajúce sa hodnoty a neváhajú kvôli tomu prinášať obete. Ján Langoš, Karel Schwarzenberg, Árpád Göncz a biskup Gojdič takýmito osobnosťami nepochybne boli a sú."

 

Počas udeľovania cien sa zúčastneným ľuďom prihovorili: Martin Bútora za nominačný výbor Nadácie Jána Langoša, Laudatio na otca biskupa Gojdača predniesol prvy bratislavsky eparcha Peter Rusnák, biskup Grekokatolickej cirkvi. V ďalšej časti programu sa prítomním prihovoril Rudolf Chmel, bývalý veľvyslanec SR v Maďarskej republike, László Szigeti, osobný priateľ Arpáda Göncza a Laudation predniesol minister zahraničných vecí ČR Karel Schwarzenberg,  laureát medzinárodnej ceny Jána Langoša za rok 2007.

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef