2007

Nadácia Jána Langoša v spolupráci s Nadáciou Pontis udelila medzinárodnú cenu Jána Langoša Karlovi Schwarzenbergovi

 

Nadácia Jána Langoša v spolupráci s Nadáciou Pontis slávnostne odovzdala dňa 3.12.2007 Medzinárodnú cenu Jána Langoša prvému laureátovi za rok 2007 Karlovi Schwarzenbergovi, ministrovi zahraničných vecí Českej republiky. Cenu si prevzal v bratislavskom Župnom dome, bývalom sídle Narodnej rady SR.

 

Nádácia Jána Langoša, ktorá vznikla na výročie jeho narodenín, sa rozhodla každoročne udeľovať domácu a medzinárodnú cenu osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k odhaľovaniu pravdy a posilňovaniu občianskej odvahy.

 

3.12.2007 bola vyhlásená domáca cena a súčasne udelená prvá medzinárodná cena, ktorú Nadácia Jána Langoša udeľuje v spolupráci s Nadáciou Pontis.

 

Ako na tlačovej konferencii uviedla predsedníčka správnej rady Gabriela Langošová - „Udelením ceny Jána Langoša by sme chceli podporiť a oceniť ľudí, pre ktorých je pravda a sloboda a jej zachovanie tými najpodstatnejšími hodnotami, za ktoré sa oplatí bojovať. Obhajoba ľudských práv a odhaľovanie historických súvislostí sú najdôležitejšími kritériami pri hľadaní týchto ľudí. Ako hovoril Ján Langoš - Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať. Žiadne protiprávne konanie štátu voči občanom nemôže zostať zahalené tajomstvom alebo zabudnuté."

 

Ján Langoš bol vo svojej generácii stelesnením vytrvalého a dôsledného vzdoru voči komunizmu ako prejavu zla a neslobody. V zahraničnej politike EÚ tento odkaz v uplynulom roku dôsledne zastával a presadzoval práve český minister Karel Schwarzenberg. Udelenie Medzinárodnej ceny Jána Langoša je zároveň ocenením jeho celoživotného angažovania sa v tomto smere aj pred rokom 1989 z druhej strany bývalej Železnej opony.

 

„Jano Langoš bol osobnosťou, akých v slovenských dejinách nikdy nie je dosť. Táto cena, ktorou štartujeme novú tradíciu, je vyjadrením medzinárodného rozmeru jeho posolstva. Sme hrdí na to, že za svojho života podporoval slovenskú pomoc disidentom na Kube a v iných krajinách. Pri prehlbovaní a rozširovaní demokratického priestoru v Európe i inde vo svete boli podľa neho kľúčové dva princípy: pamäť a solidarita. Ľudia, ktorí tieto princípy vyznávajú a šíria naďalej, si zasluhujú naše uznanie" - uviedol na tlačovej besede Milan Nič, odborný poradca Nadácie Pontis a jej bývalý programový riaditeľ.

 

Udelenie ceny sa koná pri príležitosti blížiaceho sa Dňa ľudských práv, ktorý si celý svet každoročne pripomína 10. decembra. Medzinárodná cena Jána Langoša sa udeľuje osobnostiam miestneho vzdoru proti utláčateľským režimom a ich bezpečnostným zložkám a výrazným osobnostiam európskej občianskej spoločnosti a zahraničnej politiky, ktoré sa pričinili o podporu zápasu za ľudskú dôstojnosť a slobodu.

 

Časť organizačnej a administratívnej podpory Medzinárodnej cene Jána Langoša poskytuje Nadácia Pontis. Ako uviedla jej riaditeľka Lenka Surotchak: „keďže nám záleží na kontinuite disidentskej tradície v našej i európskej zahraničnej politike, oslovili sme s myšlienkou Nadáciu Jána Langoša a zaviazali sa byť partnerom udeľovania Medzinárodnej ceny Ján Langoša. Veríme, že cena si získa renomé tu na Slovensku i v širšom priestore strednej Európy, kde si pána Langoša vážili ľudia z jeho politickej generácie."

 

Ako zdôraznil správca Nadácie Jána Langoša Filip Vagač, „Nadácia chce pokračovať v nedokončej práci, ktorú Ján Langoš započal a pokladá za veľmi dôležité oceňovať všetkých ľudí, ktorí sa neboja odhaľovať skryté a bolestivé miesta našej histórie. Nadácia chce oceňovať skutky občianskej odvahy, či už na domácej alebo zahraničnej pôde a preto sa rozhodla udeľovať Cenu Jána Langoša."

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef