Ján Langoš chystal nadnarodní matrix

25.6.2006 Pavel Žáček www.reflex.cz

V srpnu 2002 se tehdejšímu poslanci Demokratické strany Jánu Langošovi podařilo napříč celým politickým spektrem prosadit zákon o zřízení Ústavu paměti národa. Národní rada Slovenské republiky tak vytvořila politické a legislativní podmínky pro to, aby se země vypořádala s totalitní minulostí let 1939 až 1989 s vědomím, že „ten, kdo nepozná svou minulost, je odsouzen ji zopakovat".

Když byl v dubnu 2003 Ján Langoš zvolen do čela ústavu, prohlásil: „My pamětníci jsme povinni udržovat povědomí o tragických obdobích národa, aby mladí lidé dokázali být citliví na vzestup zla, které lidstvo čeká i v budoucnosti."

Langoš byl přesvědčen, že vyrovnání s komunistickou minulostí není jen specifickou potřebou postkomunistických zemí. Lidem na Západě, po dlouhá desetiletí žijícím ve svobodných státech, byly a jsou naše zkušenosti se zločineckými stranickostátními strukturami cizí. „V rozšířené Evropě neseme odpovědnost i za jejich paměť. Pravda o minulosti Evropy je totiž společná."

Ústav paměti národa vydal digitální podobu registračních protokolů slovenských útvarů komunistické tajné policie, obsahujících informace o svazcích vedených od druhé poloviny padesátých let dvacátého století do roku 1989. Zároveň zveřejnil seznamy příslušníků různých útvarů Státní bezpečnosti, arizátorů z válečného období, připravuje přehledy členů orgánů komunistické strany, Lidových milicí, publikaci československých registrů a podobně.

Vyvolalo to bouřlivou reakci a někteří lidé vedení v registrech se pokusili Ústav paměti národa žalovat. Neúspěšně. Diskuse o totalitní minulosti se pochopitelně přenesla do médií. Soudci v jednotlivých kauzách podrobovali bývalé příslušníky StB až tříhodinovým výslechům o jejich činnosti (zde nelze než srovnat s laxním přístupem české justice). Zároveň Ján Langoš tvrdil, že agenturní síť Státní bezpečnosti byla předhozena veřejnosti v důsledku polistopadové snahy o tlustou čáru za minulostí. „Nad touto čarou je trestněprávní odpovědnost představitelů státního komunistického režimu. Na rozdíl od vyrovnání s nacismem proběhly rehabilitace, proběhly náhrady majetkové újmy, ale neučinili jsme to co evropské státy po 1945 -nepotrestali jsme viníky."

Na semináři o legitimitě ozbrojeného odporu proti totalitní moci, jehož účastníkem byl i Josef Mašín, prohlásil: „Dnes komunisté sedí v parlamentech demokratické Evropy a hrdinové, kteří se postavili komunistickému státu na ozbrojený odpor, jsou ve své vlasti označováni za zločince. Cítíme my, svobodní lidé, napětí a obavy před budoucností? Pokud ano, je to výzva. Poznat nacistický a komunistický režim vlastní minulosti a nedopustit jejich recidivu."

Úkolem pro pokračovatele Jána Langoše, jenž zahynul minulý týden při autonehodě, zůstane jeho poslední projekt, který nazval Matrix -virtuální (digitální) propojení archívů obdobných institucí postkomunistických zemí. Jeho cílem má být odhalování komunistických režimů a jejich zločinů v nadnárodním měřítku. h

 

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef