Minulosť by mali skúmať mladí, nezaťažení ľudia

28.4.200š, Zuzana Kollárová, Matúš Zubo
www.hnonline.sk

Stali ste sa predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa, ako hodnotíte svoje zvolenie i voľby členov správnej a dozornej rady?

- Je to pre mňa česť a zároveň ukončenie môjho porevolučného snaženia o vyrovnanie sa s predchádzajúcou minulosťou štátu. Pamätníci sú povinní udržiavať povedomie o prekonaných tragických historických udalostiach, aby nasledujúce generácie už v zárodkoch vedeli rozpoznať všetky formy možného zla vyplývajúce z nakladania so štátnou mocou. Myslím si, že voľba vybratých troch členov správnej rady dvoch členov dozornej rady za NR SR bola správna. Členmi správnej rady sa stali kandidát ANO Ľubomír Hallon, Lenka Lubušká (SDKÚ) a László Öllös (SMK), členmi dozornej rady sú Iveta Hurná (SDKÚ) a László Kovács (SMK).

Orgány ústavu však ešte nie sú uznášaniaschopné.

- V stredu by mala vláda schváliť ďalších dvoch členov správnej rady, čím by sa problém vyriešil a ústav by tak mohol začať fungovať. Kandidátmi kabinetu sú vedúci oddelenia pre dokumentáciu zločinov komunizmu ministerstva spravodlivosti Marián Gula a podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Karol Noskovič. Aby bol počet členov orgánov úplný, do deväťčlennej správnej rady má nominovať svojich dvoch zástupcov aj prezident SR a do trojčlennej dozornej rady vyšle svojho kandidáta ministerstvo spravodlivosti. Od 1. mája začne plynúť 90-dňová lehota na vybavenie prvých žiadostí o sprístupnenie dokumentov bezpečnostných zložiek štátu, ktoré občania už adresovali ministerstvu spravodlivosti. Spôsob prebratia dotyčných archívov od štátnych inštitúcií je už dohodnutý, onedlho začneme rokovať s českou stranou o získaní kópií materiálov o slovenských občanoch z českých archívov.

Ako bude ústav obsadzovať odborné a obslužné zamestnanecké pozície a do akého zamestnaneckého režimu budú pracovníci ústavu zaradení?

- Pracovný pomer zamestnancov sa bude riadiť Zákonníkom práce a ich výber bude organizovať správna rada. Mali by to byť mladí, nezaťažení ľudia, historici a archivári. Ústav bude mať priestor na využitie všetkých formiem zamestnávania, od práce v trvalom pomere, až po brigádnikov či vykonávateľov civilnej služby a bude mať aj možnosti širokého platového rozpätia.

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef