Cena Jána Langoša

Národná cena

 

Nadácia Jána Langoša bude každoročne udeľovať národnú cenu Jána Langoša. Udelením tejto ceny chce nadácia podporiť a oceniť ľudí, ktorí preukázali občianskú odvahu pri obhajobe ľudských práv, práv menšín alebo pri obhajobe demokratických hodnôt v spoločnosti. Ďalej ľudí, ktorí svojou činnosťou odhalili podstatnú historickú skutočnosť alebo poukázali na zahalené miesto v novodobej histórii a prispeli tak k propagácii myšlienky slobody a obrany demokracie pred totalitnými režimami. Kandidátom na udelenie národnej, ale i medzinárodnej ceny Jána Langoša je tiež osoba, ktorá vytvorila dielo vyznamnej kresťanskej alebo filozofickej hodnoty.

 

Medzinárodná cena

 

Medzinárodná cena Jána Langoša je udeľovaná kľúčovým osobnostiam európskej občianskej spoločnosti a zahraničnej politiky alebo výraznej osobnosti miestneho vzdoru proti utláčateľským režimom a ich bezpečnostným zložkám,  ktoré sa pričinili o podporu zápasu za ľudskú dôstojnosť a slobodu. Prvú medzinárodnú cenu dostal český minister zahraničných vecí knieža Karel Schwarzenberg, ktorý odkaz Jána Langoša dôsledne zastával a presadzoval v zahraničnej politike EU. Udelenie Medzinárodnej ceny Jána Langoša bolo zároveň ocenením jeho celoživotného angažovania sa v tomto smere aj pred rokom 1989 z druhej strany bývalej Železnej opony.

 

 

 

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef