Aktivity

Ján Langoš pred rokom 1989:

 • od roku1981 pôsobil v redakcii bratislavského samizdatového intelektuálneho časopisu Kontakt, časopis zanikol v roku 1983,
 • v rokoch 1983-1985 vychádzal časopis Altamira s výraznou duchovnou orientáciou, prinášal pôvodné i prekladové texty, kritické a filozoficko-teologické úvahy,
 • koncom roku 1986 sa zrodil časopis Fragment, Ján Langoš patril k interným spolupracovníkom,
 •  v roku 1987 vychádzal časopis K, ktorého vznik inicioval aj Ján Langoš,
 •  v roku 1988 sa tieto dva časopisy zlúčili a vznikol Fragment K,
 •  d roku 1988 vydávali J.Čarnogurský a J.Langoš spoločne Bratislavské listy, ktoré otvorene vstúpili do polemiky s komunistickou ideológiou. J.Čarnogurský vydávanie tochto časopisu oficiálne oznámil Ministerstvu kultúry SSR. Cieľom časopisu malo byť vytvorenie priestoru "pre slobodnú diskusiu o problémoch v spoločnosti a štáte aj o alternatívach budúceho vývoja".

 

Počas funkčného obdobia ako federálny minister vnútra:

 • presadil viacero zákonov, okrem iných aj zákon o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe,
 •  zriadil modernú rozviedku a špionáž,
 •  presadil tzv. lustračný zákon,
 •  zrušil zastúpenie KGB pri veľvyslanectve ZSSR v Prahe,
 •  ako minister vnútra riadil rekonštrukciu FMV a nariadil zrušenie resp. rozpustenie ŠtB,
 • ako člen Rady obrany štátu sa podieľal na odsune sovietskych okupačných vojsk,
 • v roku 1991 zriadil oddelenie pre dokumentáciu činnosti ŠtB, z ktorého vznikol Úrad vyšetrovania a dokumentácie zločinov komunizmu, ktorý je dnes súčasťou služby kriminálnej polície ČR.

 

NRSR schválila tieto dôležité zákony, ktoré predložil Ján Langoš:

 

2000

Zákon č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

 

2001

Zákon č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov novelizovaný zákonom č. 151/2001 Z.z.

 

2002

Zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 -1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov Zákon o pamäti národa.

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef