Životopis

Ing. Ján Langoš

1946 sa narodil v Banskej Bystrici

1965-1970 Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava; odbor fyzika tuhých látok

1970 - 1989 pracoval ako experimentálny fyzik pri vývoji návrhových systémov integrovaných obvodov a na návrhu prvkov počítačových systémov. (Ústav technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave)

1981-1983 vydavateľ samizdatového časopisu Kontakt

1983-1985 spoluvydavateľ samizdatového časopisu Altamira

1987-1989 spoluvydavateľ samizdatových časopisov "K" (1988-1989), Bratislavské listy (1988-1989), ŠtB ho v tomto období rozpracovávala v akcii s krycím menom "Lukeš"

1989 spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu a jedna z hlavných postáv novembrovej revolúcie na Slovensku.

1990 podpredseda Snemovne ľudu FZ ČSFR, po voľbách poslanec FZ ČSFR

1990-1992 minister vnútra ČSFR, člen Rady obrany štátu

1994-1998 poslanec Národnej rady SR (zvolený za KDH), predseda Stálej konferencie občianskeho inštitútu (SKOI), člen Výboru NR SR pre životné prostredie.

1995-1998 1999-2001 predseda Demokratickej strany, člen parlamentného klubu KDH

1998-2002 poslanec Národnej rady SR (zvolený za SDK, ktorú spoluzaložil a bol jej podpredsedom), člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva.

2003-2006 predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN)

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef