Partneri

Stredoeurópska nadácia, založená v roku 1994 v Bratislave ako súkromná, nezisková a grantová organizácia, sa od svojho počiatku usiluje o podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu a Slovenska ako jeho rovnocennej súčasti.

Stredoeurópska nadácia dlhodobo sleduje víziu Slovenska ako vyspelej, uvedomelej a otvorenej spoločnosti, ktorá poskytuje svojim obyvateľom priestor na kvalitný život, rozvoj ľudského i profesionálneho potenciálu, a ktorá je plnohodnotne a sebavedomo začlenená do regionálneho, ako aj celoeurópskeho kontextu. Tento dlhodobý cieľ nadácia napĺňa prostredníctvom podpory nasledovných aktivít:

  • podpora talentovaných detí amládeže
  • rozvoj a pozitívne zmeny vslovenskom vzdelávacom systéme
  • podpora kultúrnych podujatí a organizácií v stredoeurópskom regióne
  • prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí
  • komunitný rozvoj ekonomicky asociálne znevýhodnených regiónov Slovenska
  • posilnenie občianskej spoločnosti.

Za vyše 15 rokov svojej existencie Stredoeurópska nadácia podporila cez 350 verejnoprospešných projektov celkovou sumou viac ako 4 mil. € (120 mil. Sk).

www.cef.sk

 

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef