Novinka

05. 09. 2018

Výzva poslancom NR SR z Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

ako iste viete, v týchto dňoch si pripomíname okrem iného aj 50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Nedávna verejná diskusia k tejto téme opäť preukázala akútnu potrebu pravdivého skúmania bolestivých udalostí a totalitných režimov v našej minulosti, ako aj poskytovania nestranných dokumentov a podkladov pre vzdelávanie mladých vo všetkých stupňoch slovenského školstva.

Práve nestranné, ideologicky nezafarbené a pravdivé skúmanie histórie totalitných režimov je zákonnou úlohou Ústavu pamäti národa (ÚPN). Keďže v tomto období NR SR stojí pred voľbou nových členov Správnej rady ÚPN,

dovoľujeme si Vás ako členov výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vyzvať na dôsledné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady ÚPN.

Toto vypočutie považujeme za o to dôležitejšie, že v zmysle minuloročnej novely Zákona o ÚPN je Správna rada jeho štatutárnym orgánom. Otázka jej personálneho obsadenia je preto kľúčovým faktorom pre ďalší chod ÚPN.

Veríme, že ako volení zástupcovia občanov využijete zasadnutie výboru na dôkladné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady ÚPN a to najmä v ohľade na ich postoj k totalitným režimom, ktoré na Slovensku vládli v minulom storočí a sú predmetom skúmania ÚPN. Rovnako veríme, že sa budete kandidátov pýtať i na ich vlastnú predstavu o fungovaní ÚPN.

Sme presvedčení, že dôsledné vypočutie kandidátov má zahŕňať aj možnosť klásť otázky zo strany zástupcov verejnosti a médií. Preto vás vyzývame, ako členov gestorského výboru, aby ste to počas zasadnutia výboru umožnili. Legitimite výberového procesu pomáha zapojenie sa odborníkov, občanov a médií v procese voľby. Vyjadrenia kandidátov a poznatky, ktoré poslanci, ako aj široká verejnosť, nadobudnú z vypočutí, umožnia poslancom v pléne NR SR počas septembrovej schôdze využiť viac informácií pre hlasovanie o jednotlivých kandidátoch.

S pozdravom

Marcel Mikolášik, Peter Šulek

Iniciatíva Pamätaj

           

Gabriela Langošová, Filip Vagač, Nina Kurz

Nadácia Jána Langoša

 

 

Sandra Polovková

Post Bellum 

archív noviniek
Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef