Novinka

01. 10. 2017

Stanovisko Nadácie Jána Langoša k schváleniu novely zákona, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov

Nadácia Jána Langoša s obavami sleduje dianie ohľadne Ústavu pamäti národa (ďalej len ÚPN) a opätovne konštatuje, že ÚPN sa smrťou jej zakladateľa a ideového tvorcu Jána Langoša stal predmetom politických bojov a stratil svoj Langošom stanovený smer a charakter. Aj novela zákona č. 553/2002 Z.z. o ÚPN je  len ďalším krokom v  tomto politickom súboji a jej cieľom nebola náprava doterajšieho stavu, ale pokračovanie ovládnutia ÚPN a likvidácia jeho pôvodného poslania.

Voľba 3 členov správnej rady  ÚPN, ktorá onedlho prebehne,  môže doterajší vývoj v istej miere zvrátiť, preto apelujeme na všetkých, od ktorých výsledok tejto voľby závisí, aby si uvedomili spoločenskú dôležitosť ÚPN a zvolili na uvoľnené miesta ľudí pevného charakteru a morálky, ktorí sa svojím doterajším životom a konaním jasne vyhranili voči obom ideológiám znetvorujúcim tvár našej krajiny- fašizmu aj komunizmu.

archív noviniek
Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef