Novinka

24. 06. 2013

Slávnostné udeľovanie Ceny Jána Langoša za rok 2012

Cenu Jána Langoša za rok 2012 sme odovzdali v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou dňa 20. júna 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave. Cenu Jána Langoša na národnej a medzinárodnej úrovni udeľujeme každoročne osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k odhaľovaniu pravdy a posilňovaniu občianskej odvahy. Za rok 2012 sú laureátmi Ceny Jána Langoša Sandra Kalniete, lotyšská politička, spisovateľka a v súčasnosti členka európskeho parlamentu. Pani Kalniete na vlastnú kožu zažila vyhnanstvo na Sibíri, napísala o tom knihu, a aktívne sa zasadzovala za nezávislosť Lotyšska. Národnú cenu dostane Anton Srholec, slovenský rímsko-katolícky kňaz a spisovateľ. Počas komunizmu strávil 10 rokov vo väzení, väčšinu času v uranových doloch, o čom taktiež napísal knihu, ako kňaz bol prenasledovaný a nakoniec mu bol za jeho postoje odobraný štátny súhlas s úcinkovaním v duchovnej správe. Je činný v Slovenskom Helsinskom výbore pre práva menšín, v Konfederácii politických väzňov a aktívne pomáha bezdomovcom.

archív noviniek
Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef