Novinka

09. 12. 2009

Vyhlásenie verejnej zbierky na pomník venovaný Jánovi Langošovi

„ Ten kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať."

 

V čase, keď si celá spoločnosť pripomína 20. výročie Nežnej revolúcie a zároveň si Komunitná nadácia Zdravé mesto pripomína 15. výročie svojej činnosti vyhlasujeme celonárodnú zbierku na pomník venovaný Jánovi Langošovi.

Zbierka bude prebiehať do 30.novembra 2010, a to na osobitný účet č. 2626098141/1100, variabilný symbol: 1989 alebo v hotovosti kancelárii nadácie.

Cieľom zbierky je vyzbierať sumu 10.000 €.

Informácie o zbierke budú zverejnené na www.knzm.sk a na nasej webovej stranke.

Návrh pamätníka nájdete tu.

Komunitná nadácia Zdravé mesto podporuje rovnaké hodnoty, za aké sa zasadzoval Ján Langoš. Bol stelesnením vzdoru proti komunizmu, neslobode a zlu, bojoval za pravdu, slobodu a demokraciu. KNZM podporuje rozvoj sociálneho kapitálu, demokraciu na všetkých úrovniach, znovu oživenie miestnych komunít v atmosfére dôvery, vzájomnej pomoci a spolupatričnosti. 

Víťazný návrh pomníka, ktorého autormi sú Matej a Karol Rosmányovci sa symbolicky volá „Odkrývanie" a je inšpirovaný textom preambuly Zákona o založení Ústavu pamäti národa, ktorý hovorí:

Ten kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať a že žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom ani nemôže byť zabudnuté, ..."

Nápad realizovať v Banskej Bystrici pomník venovaný odkazu Jána Langoša vznikol pri prvom výročí jeho tragickej smrti, v júni 2007.  Zámerom iniciátorov, skupiny nezávislých poslancov MsZ, bolo uctiť  si pamiatku tohto banskobystrického rodáka a zároveň zdôrazniť potrebu nezabúdania a ochrany kolektívnej pamäti v meste i v celej krajine.  

Iniciátori akcie mali záujem, aby sa pomník, symbolicky, realizoval z verejných (t.j. mestských) zdrojov a bol osadený na verejnom (t.j. mestskom), a nie súkromnom mieste. Mal tým byť zároveň znakom verejne legitimovanej "inej Bystrice", nezviazanej s temnou prednovembrovou minulosťou...  Na zámer pomníka vyčlenilo MsZ koncom roka 2007 8 300 €/250 tisíc SK.

Na prelome rokov 2007 - 2008 prebehla celoslovenská verejná súťaž na  návrh pomníka. Do súťaže sa zapojilo 7 autorov, na základe rozhodnutia  5-člennej poroty víťazom sa stal projekt "Odkrývanie"  od Karola a Mateja  Rosmányových z Bratislavy.

Pomník mal byť pôvodne situovaný v opustenom parčíku pod Štátnou operou v Národnej ulici. Po protestnej petícii KSS a SZM bola do parčíku prinavrátená busta L. Novomeského a pre pomník J. Langošovi bol vyčlenený novy priestor  -  parčík pred Hungáriou (Banka Dexia) v Hornej ulici. Po negatívnom stanovisku Krajského pamiatkového úradu bolo zo strany

Útvaru hlavného architekta (UHA) mesta identifikované ďalšie, zatiaľ posledne miesto - verejná zelená plocha pri altánku v Mestskom (Leninovom) parku. UHA zároveň navrhlo, aby pomník pre J. Langoša bol začiatkom budovania  tzv. aleje bystrických osobnosti, ktorá by  sa výhľadovo rozprestierala v kružnici okolo parkového altánku.

V júni 2009  MsZ odňalo  účelovo viazane prostriedky na pomník .

Po  týchto neúspešných pokusoch postaviť v Banskej Bystrici pomník Jánovi Langošovi sa iniciatívy ujala Komunitná nadácia Zdravé mesto a vyhlásila na tento účel verejnú zbierku. Veríme, že slobodní ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa Banská Bystrica stala slobodným mestom a ktorí sa stotožňujú s odkazom Jána Langoša nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť.

 

archív noviniek
Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef