2013

Nadácia Jána Langoša spolu so Stredoeurópskou nadáciou udeľuje národnú a medzinárodnú Cenu Jána Langoša osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k odhaľovaniu pravdy a posilňovaniu občianskej odvahy. Pre rok 2012 vybrala správna rada nadácie diplomatku a spisovateľku Sandru Kalniete a kňaza a spisovateľa Antona Srholca. Cenu už tradične odovzdala predsedníčka správnej rady nadácie Gabriela Langošová počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa konal 19.6.2013 v Palffyho palaci v Bratislave.

Národnú Cenu Jána Langoša za rok 2012 udelila Nadácia Jána Langoša Antonu Srholcovi, rímsko-katolíckemu kňazovi, spisovateľovi a charitatívnemu pracovníkovi, ktorý sa nedal zlomiť ani politickými perzekúciami, prácou v uranových baniach, neustálym sledovaním zo strany ŠTB ani brutálnymi vyšetrovacími metódami a pokračoval vo svojom boji za spravodlivosť pre všetkých, slobodu a ľudské práva. Popritom sa venoval a dodnes venuje aj charitatívnym aktivitám a oslovoval mladých. Strastiplná cesta Antona Srholca ukazuje, že v ľudskom živote má zmysel aj utrpenie a že táto obeťže byť užitočná aj pre budúce generácie. Na jeho počesť prehovoril Róbert Bezák.

Medzinárodnú Cenu Jána Langoša za rok 2012 dostala pani Sandra Kalniete, diplomatka, spisovateľka a bojovníčka za nezávislosť, ktorá zásadným spôsobom prispela k oslobodeniu Lotyšska od vplyvu Sovietskeho Zväzu a k vytvoreniu nezávislej Lotyšskej republiky. Pani Kalniete publikovala knihu, ktorá podstatne prispela k tomu, že sa celý svet dozvedel o deportáciach 35 tisíc Lotyšov v roku 1941 a ďalších 43 tisíc v roku 1949 naprieč Soviestkym zväzom až na Sibír. Dodnes je Sandra Kalniete politicky aktívna ako eurokomisárka v Európskom parlamente za frakciu Európskej ľudovej strany. Laudation predniesol František Šebej.

Predávanie cien sprevádzala hudba slovenského skladateľa a hudobníka Jozefa Ľuptáka, ktorý úcinkoval spolu s After Purikane.

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef