Aktuality

01. 10. 2017

Stanovisko Nadácie Jána Langoša k schváleniu novely zákona, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov

Nadácia Jána Langoša s obavami sleduje dianie ohľadne Ústavu pamäti národa (ďalej len ÚPN) a opätovne konštatuje, že ÚPN sa smrťou jej zakladateľa a ideového tvorcu Jána Langoša stal predmetom politických bojov a stratil svoj Langošom stanovený smer a charakter. Aj novela zákona č. 553/2002 Z.z. o ÚPN je  len ďalším krokom v  tomto politickom súboji a jej cieľom nebola náprava doterajšieho stavu, ale pokračovanie ovládnutia ÚPN a likvidácia jeho pôvodného poslania.

Voľba 3 členov správnej rady  ÚPN, ktorá onedlho prebehne,  môže doterajší vývoj v istej miere zvrátiť, preto apelujeme na všetkých, od ktorých výsledok tejto voľby závisí, aby si uvedomili spoločenskú dôležitosť ÚPN a zvolili na uvoľnené miesta ľudí pevného charakteru a morálky, ktorí sa svojím doterajším životom a konaním jasne vyhranili voči obom ideológiám znetvorujúcim tvár našej krajiny- fašizmu aj komunizmu.

 

viac

23. 06. 2017

Nie novele zákona o pamäti národa

Nadácia Jána Langoša sa pripája k protestom proti novele zákona o pamäti národa, ktorý nám ukladá povinnosť odkrývať pravdu o našej minulosti, aby sa nezopakovala. Ján Langoš tento zákon a tiež štruktúru ÚPN dlho pripravoval a inšpiroval sa aj inými krajinami. Chcel, aby ústav zostal živý a nezávislý. Živý teda interaktívny, otvorený ľuďom a nezávislý na politickej situácii krajiny. Aby neslúžil len úzkej odbornej obci alebo ako nakladateľstvo propagačnej literatúry.

viac archív
Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef